ΩΡΙΩΝ - Το Δίκτυο των Κυνηγών
Διαβούλευση σχεδίου νόμου για την ευζωία των ζώων συντροφιάςΗ Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη δολοφονεί το κυνήγι
Επιστολή στους πολιτικούς
Ω Ρ Ι Ω Ν  - Το ΔΙΚΤΥΟ των ΚΥΝΗΓΩΝ
Κρήτης 2,  15127, Μελίσσια-Αθήνα
www.orion.net.gr   orion@orion.net.gr
Αθήνα, 17/2/2010

Προς τους αξιότιμους:
- Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Κάρολο Παπούλια
- Πρωθυπουργό, κ. Γιώργο Παπανδρέου
- Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κ. Θεόδωρο Πάγκαλο
- Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κ. Φίλιππο Πετσάλνικο
- Αρχηγούς πολιτικών κομμάτων
- Βουλευτές του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Κοινοποίηση:
- Μέσα μαζικής ενημέρωσης
- Κυνηγετικές οργανώσεις
- Μέλη και φίλοι του Ωρίωνα

Θέμα: Το Πράσινο Ταμείο και οι Μή Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο)

Αξιότιμοι κύριοι/ες,

Τελευταία πυκνώνουν τα δημοσιεύματα στο διαδίκτυο, πρόσφατα έγινε ακόμη και σχετική ερώτηση στην Βουλή, για την σχέση των διαφόρων Μ.Κ.Ο (Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων) με τις Κυβερνητικές Υπηρεσίες και για τον ρόλο που έχουν ή προσπαθούν να αποκτήσουν στη διαχείριση της κυβερνητικής εξουσίας.

Ο ρόλος των ΜΚΟ, τόσο θεσμικά όσο και ουσιαστικά, είναι να δρουν στην κοινωνία έξω από την κρατική και κυβερνητική δομή εξουσίας, και συγχρόνως να μην εξαρτώνται οικονομικά από τα ταμεία του κράτους, ώστε να μπορούν να ελέγχουν και να κρίνουν την εξουσία όταν απαιτείται, και όχι να συντηρούνται με κρατικές επιχορηγήσεις, σε περίοδο μάλιστα που η κοινωνία στενάζει λόγω της οικονομικής κρίσης.

Στο νεοσύστατο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) φαίνεται πως διαμορφώνεται μια παρόμοια δυναμική με την ενεργό συμμετοχή διαφόρων συμβούλων και εκπροσώπων ΜΚΟ στην προετοιμασία και σύνταξη νομοσχεδίων και ρυθμίσεων, που ενδέχεται να οδηγήσουν σε λανθασμένες αποφάσεις. Τελευταίο παράδειγμα μιας υπό εκκόλαψη ακόμη αμφισβητούμενης πολιτικής του Υπουργείου, μετά το πρόσφατο ανακληθέν νομοσχέδιο με τα πράσινα τέλη των αυτοκινήτων, είναι το προτεινόμενο σχέδιο νόμου περί Βιοποικιλότητας από μια ομάδα ΜΚΟ με το οποίο καθορίζονται λεπτομερέστατες ρυθμίσεις για πολλές δραστηριότητες που άπτονται της προστασίας του περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με τις προτάσεις των συγκεκριμένων ΜΚΟ, όπως τουλάχιστον αυτές δημοσιεύονται και φοβούμαστε ότι θα υλοποιηθούν τελικά, στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου προβλέπεται συν τοις άλλοις και η ίδρυση ενός Ταμείου για το οποίο έχει κάνει λόγο και η ίδια η Υπουργός ΠΕΚΑ. Στο υπό ίδρυση αυτό Ταμείο Προστασίας του Περιβάλλοντος, με τον διακριτικό τίτλο «Πράσινο Ταμείο», το οποίο θα αντικαθιστά το καταργούμενο «Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων» (ΕΤΕΡΠΣ), θα αποδίδονται πρόστιμα φόροι και τέλη από μια ευρεία γκάμα οικονομικής δραστηριότητας (από τα καύσιμα μέχρι τις αδειοδοτήσεις διαφόρων επιχειρήσεων).

Το Πράσινο Ταμείο θα χρηματοδοτεί δράσεις και έργα αποκατάστασης και προστασίας του περιβάλλοντος σε πόλεις και ύπαιθρο, πολεοδομικές αναπλάσεις, κλπ, καθίσταται δε ένα πανίσχυρο χρηματοδοτικό και διαχειριστικό εργαλείο που θα καθορίζει την εφαρμογή ενός μεγάλου μέρους της κυβερνητικής πολιτικής μέσω του προγράμματος δημοσίων έργων και επενδύσεων σε όλη την επικράτεια.

Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κρατικού αυτού Ταμείου, το επίσημο Ελληνικό Κράτος με όλα τα Υπουργεία που θα το ιδρύσουν, θα χρηματοδοτούν, θα συναποφασίζουν και θα εφαρμόζουν την εκάστοτε κυβερνητική πολιτική, οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Νομαρχίες και Δήμοι) που θα υλοποιούν και θα εφαρμόζουν τις αντίστοιχες δράσεις, και οι θεσμοθετημένοι επιστημονικοί φορείς-σύμβουλοι της πολιτείας (Επιμελητήρια), θα συμμετέχουν μόνο με επτά (7) εκπροσώπους συνολικά, σύμφωνα με την πρόταση των ΜΚΟ. Οι άλλοι επτά (7) εκπρόσωποι θα πρέπει να είναι, σύμφωνα με την πρόταση των ΜΚΟ, τρεις (3) από τις Περιβαλλοντικές Μή Κυβερνητικές Οργανώσεις (!), τρεις (3) εμπειρογνώμονες (!) σε συγκεκριμένο ρητά κατονομαζόμενο επιστημονικό αντικείμενο, και ο πρόεδρος της Επιτροπής Φύσης (!).

Η μονόπλευρη υιοθέτηση των προτάσεων συγκεκριμένων ΜΚΟ καθώς και το ενδεχόμενο, οι προτάσεις τους να αποτελέσουν έτοιμο προσχέδιο νόμου στο Υπουργείο, ερήμην των υπολοίπων σχετικών φορέων και των τοπικών κοινωνιών που επηρεάζονται άμεσα, θα αποτελούσε σημαντική απόκλιση από τις εξαγγελίες της Κυβέρνησης περί διαφάνειας και δημοσίων διαβουλεύσεων και θα δημιουργούσε σημαντικές αμφιβολίες, αν τελικά η Ανοιχτή Διακυβέρνηση εφαρμόζεται στην πράξη ή αποτελεί επικοινωνιακό τρικ.

Η δημιουργία του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αποτελεί ίσως μία από τις μεγαλύτερες τομές της νέας κυβέρνησης στον ιδιαίτερα ευαίσθητο τομέα της διαχείρισης του περιβάλλοντος της χώρας μας και των παραγόντων που το επηρεάζουν. Για να πετύχει όμως το συγκεκριμένο εγχείρημα απαιτείται συνδυασμός γνώσης, κοινωνικής συναίνεσης, πολιτικής βούλησης και διαφάνειας. Οι υπόγειες διεργασίες με φορείς που δεν υπόκεινται σε κάποιον έλεγχο και η τοποθέτηση των εκπροσώπων τους σε επιτροπή διαχείρισης κρατικών πόρων, εγείρει πολλά και έντονα ερωτηματικά για τις προθέσεις τόσο της ηγεσίας του ΥΠΕΚΑ, όσο και της Κυβέρνησης.

Ερωτηματικά τα οποία ενισχύονται από το γεγονός πως από πλευράς ΥΠΕΚΑ δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής απάντηση σε δύο (2) επιστολές του Συλλόγου μας για συνάντηση και υποβολή προτάσεων σχετικά με τη διαχείριση της υπαίθρου και της θήρας. Πόσω μάλλον που εκ του καταστατικού μας έχουμε άμεση σχέση, τόσο με την προστασία του περιβάλλοντος όσο βεβαίως και με το Κυνήγι ενώ στα μέλη μας συγκαταλέγονται πέντε (5) ειδικοί επιστήμονες (Δασολόγοι, Θηραματοπόνοι).

Η κυρία Υπουργός ΠΕΚΑ θα διευκρινίσει άραγε, όπως οφείλει ως εκπρόσωπος όλων των Ελλήνων, αν τα παραπάνω ανησυχητικά για την διαχείριση των κρατικών υποθέσεων, του φυσικού περιβάλλοντος και των χρημάτων των φορολογούμενων πολιτών της χώρας μας κείμενα, αποτελούν και σχεδιασμούς του ΥΠΕΚΑ πέρα από μια απλή πρόταση κάποιων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων;

Αναμένουμε με ενδιαφέρον την τοποθέτηση της κυρίας Υπουργού, αλλά και κάθε αρμόδιου, για την διευκρίνιση του θέματος. Εμείς από την πλευρά μας θα παρακολουθούμε την υπόθεση ελπίζοντας πως η πραγματικότητα θα διαψεύσει τα παραπάνω ανησυχητικά φαινόμενα.

  Για τον Ωρίωνα
Με σεβασμό,
  
  O Πρόεδρος


Δημήτρης Χριστοδουλάκης
Ω Ρ Ι Ω Ν  - Το ΔΙΚΤΥΟ των ΚΥΝΗΓΩΝ Ο Γ.Γραμματέας


Νίκος Παπαϊωάννου
 

Σχετικοί σύνδεσμοι:
http://www.orion.net.gr/index.php?m=2&c=act/2010/mail2politic3.htm
http://www.orion.net.gr/act/2010/protasi-gia-viopoikilotita.pdf
(Πρόταση για ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο προστασίας της βιοποικιλότητας)