ΩΡΙΩΝ - Το Δίκτυο των Κυνηγών
Η Θήρα στο πλαίσιο της Στρατηγικής για τα ΔάσηΝομοσχέδιο «Ρεζίλι των σκυλιών»
Αναφορές και Ερωτήσεις Βουλευτών για το Κυνήγι
ΩΡΙΩΝ - Το ΔΙΚΤΥΟ των ΚΥΝΗΓΩΝ
Κρήτης 2,  15127, Μελίσσια-Αθήνα
www.orion.net.gr   orion@orion.net.gr

Αθήνα, 28/6/2011

Αναφορές και Ερωτήσεις Βουλευτών για το Κυνήγι

Ημερ/νία: 22/06/2011, Αρ.Πρωτ: 6478, Είδος: Αναφορές
Βουλευτής: Καρχιμάκης Ελευθερίου Μιχαήλ, Κόμμα: ΠΑΣΟΚ
Θέμα: εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος κλήθηκε να καταθέσει τις προτάσεις της για την αναμόρφωση της Θηρευτικής Νομοθεσίας αφού είχε ολοκληρωθεί το έργο της σχετικής Ομάδας Εργασίας
Εναυσμα: Επιστολή του Ωρίωνα από 9/6/2011 προς τον κ.Αμοργιανιώτη.
Σχόλια: Καταθέτει την επιστολή και παρακαλεί την αρμόδια υπουργό ΠΕΚΑ να τον ενημερώσει σχετικά
Απάντηση:
Σύνδεσμος: http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=a211c022-8568-4f2d-8bbf-0661d19cbfa9
Πρακτικό:
Απόσπασμα:

Ημερ/νία: 16/06/2011, Αρ.Πρωτ: 6430, Είδος: Αναφορές
Βουλευτής: Καρασμάνης Αθανασίου Γεώργιος, Κόμμα: ΝΔ
Θέμα: διαμαρτύρεται για τη μη συμμετοχή της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος ση συγκρότηση ομάδας εργασίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Εναυσμα: Επιστολή του ΚΣ.Εδεσσας από 2/6/2011 (η επιστολή των ΚΟ)
Σχόλια: Καταθέτει την επιστολή και παρακαλεί τους αρμόδιους υπουργούς να απαντήσουν
Απάντηση:
Σύνδεσμος: http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=907749c9-c245-4827-9e00-a9799727b324
Πρακτικό:
Απόσπασμα:

Ημερ/νία: 14/06/2011, Αρ.Πρωτ: 6369, Είδος: Αναφορές
Βουλευτής: Γιουματζίδης Μελετίου Βασίλειος, Κόμμα: ΠΑΣΟΚ
Θέμα: εκφράζει τις θέσεις της σχετικά με την κυνηγετική δραστηριότητα
Εναυσμα: Επιστολή του ΚΣ.Εδεσσας από 2/6/2011 (η επιστολή των ΚΟ)
Σχόλια: Καταθέτει την επιστολή και παρακαλεί την αρμόδια υπουργό να απαντήσει
Απάντηση:
Σύνδεσμος: http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=a8cfa42b-4687-461d-9058-b57072589dc6
Πρακτικό:
Απόσπασμα:

Ημερ/νία: 14/06/2011, Αρ.Πρωτ: 17964, Είδος: Ερωτήσεις
Βουλευτής: Εμινίδης Κωνσταντίνου Σάββας, Κόμμα: ΠΑΣΟΚ
Θέμα: Αλλαγή της κυνηγετικής νομοθεσίας
Εναυσμα: Δεν αναφέρει
Σχόλια: Μετά την εισαγωγή ρωτάει την υπουργό αν αληθεύει ότι οι φορείς που εκπροσωπούν τους κυνηγούς δεν συμμετέχουν στο διάλογο για τη νέα νομοθεσία και γιατί συμβαίνει αυτό. Επίσης, πού αποσκοπεί αυτή η νομοθετική διαδικασία εφόσον η υπάρχουσα νομοθεσία καλύπτει τις ευρωπαϊκές επιταγές.
Απάντηση:
Σύνδεσμος: http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=39621345-3b8d-45f9-89c6-9432833d4dca
Πρακτικό:
Απόσπασμα:

Ημερ/νία: 08/06/2011, Αρ.Πρωτ: 17611, Είδος: Ερωτήσεις
Βουλευτής: Καράογλου Γεωργίου Θεόδωρος, Κόμμα: ΝΔ
Θέμα: Σε απαξίωση οδηγείται η κυνηγετική δραστηριότητα
Εναυσμα: Δεν αναφέρει
Σχόλια: Περιγράφει την απαξίωση των κυνηγών και των ΚΟ (ενόψει της αναμόρφωσης της νομοθεσίας) και ζητάει το λόγο. Επίσης ρωτάει για μελλοντικές ενέργειες προκειμένου να προωθηθεί η Κυν.Δραστηριότητα και να αναβαθμιστεί ο θεσμικός ρόλος των ΚΟ.
Απάντηση:
Σύνδεσμος: http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=681a072a-5a61-4a37-a1b9-289f39cc700f
Πρακτικό:
Απόσπασμα:

Ημερ/νία: 06/06/2011, Αρ.Πρωτ: 6218, Είδος: Αναφορές
Βουλευτής: Αναστασιάδης Ιωάννη Σάββας, Κόμμα: ΝΔ
Θέμα: εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για την απόφαση του Υ.ΠΕ.Κ.Α. να συγκροτήσει Ομάδα Εργασίας,με σκοπό την αναθεώρηση της νομοθεσίας για τη θήρα,χωρίς τη συμμετοχή της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος.
Εναυσμα: Η επιστολή της ΚΟΜΑΘ από 11/05/2011
Σχόλια: Κατέθεσε την επιστολή της ΚΟΜΑΘ και ζητεί απάντηση από την ΥΠΕΚΑ για την αναμόρφωση της Δασ.Νομοθεσίας
Απάντηση: Απάντησε ο Θ.Μωραϊτης προωθώντας έγγραφο (Αρ.Πρωτ:1666-27/5/2011) της Ειδικής Γραμματείας Δασών το οποίο συνέταξε η Ε.Γιακουμή και υπέγραψε ο Γ.Αμοργιανιώτης.
Σύνδεσμος: http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=e831c6c2-d0c7-4a3a-86f8-41c8e8484c94
Πρακτικό:
Απόσπασμα:

Ημερ/νία: 02/06/2011, Αρ.Πρωτ: 6133, Είδος: Αναφορές
Βουλευτής: Μανωλάκης Χρήστου Άγγελος, Κόμμα: ΠΑΣΟΚ
Θέμα: εκφράζει την αντίθεσή του για το προτεινόμενο νομοθετικό πλαίσιο περί θήρας.
Εναυσμα: Η επιστολή του ΚΣ.Λουτρακίου για την αναμόρφωση της νομοθεσίας από 22/05/2011
Σχόλια: Μεταφέρει την αρκετά σκληρή επιστολή του ΚΣ Λουτρακίου και ζητάει ενημέρωση για τις προθέσεις του ΥΠΕΚΑ.
Απάντηση: Απάντησε ο Θ.Μωραϊτης προωθώντας έγγραφο (Αρ.Πρωτ:1666-27/5/2011) της Ειδικής Γραμματείας Δασών το οποίο συνέταξε η Ε.Γιακουμή και υπέγραψε ο Γ.Αμοργιανιώτης.
Σύνδεσμος: http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=dbd781dc-4df2-4bac-bf0d-6e3bfd67a805
Πρακτικό:
Απόσπασμα:

Ημερ/νία: 31/05/2011, Αρ.Πρωτ: 6060, Είδος: Αναφορές
Βουλευτής: Βλάχος Θεοδώρου Γεώργιος, Κόμμα: ΝΔ
Θέμα: εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι στην Ομάδα Εργασίας για την αναθεώρηση του Νομοθετικού πλαισίου περί θήρας δεν έχει συμπεριληφθεί μέλος από την Κυνηγετική Συνομοσπονδία.
Εναυσμα: Το ψήφισμα της ΓΣ του ΚΣ.Αχαρνών για την αναμόρφωση της νομοθεσίας από 17/04/2011
Σχόλια: Μετέφερε το ψήφισμα χωρίς καν διαβιβαστικό.
Απάντηση: Απάντησε ο Θ.Μωραϊτης προωθώντας έγγραφο (Αρ.Πρωτ:1666-27/5/2011) της Ειδικής Γραμματείας Δασών το οποίο συνέταξε η Ε.Γιακουμή και υπέγραψε ο Γ.Αμοργιανιώτης.
Σύνδεσμος: http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=5aec1845-3bba-4286-bddb-65c599847b8c
Πρακτικό:
Απόσπασμα:

Ημερ/νία: 30/05/2011, Αρ.Πρωτ: 17131, Είδος: Ερωτήσεις
Βουλευτής: Σταϊκούρας Κωνσταντίνου Χρήστος, Κόμμα: ΝΔ
Θέμα: Μη συμμετοχή της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος στην ομάδα εργασίας για την αναθεώρηση της Δασικής Νομοθεσίας
Εναυσμα: Επιστολή της ΚΣΕ χωρίς άλλα στοιχεία
Σχόλια: Θέτει το θέμα και ρωτάει για ποιούς λόγους δεν συμμετέχει η ΚΣΕ στην Ομάδα Εργασίας και αν υπάρχει πρόθεση από μέρους του ΥΠΕΚΑ γα την ουσιαστική συμμετοχή της ΚΣΕ στις εργασίες.
Απάντηση: Απάντησε ο Θ.Μωραϊτης προωθώντας έγγραφο (Αρ.Πρωτ:1666-27/5/2011) της Ειδικής Γραμματείας Δασών το οποίο συνέταξε η Ε.Γιακουμή και υπέγραψε ο Γ.Αμοργιανιώτης.
Σύνδεσμος: http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=5d3a8174-aa53-4f6b-8f50-a9405cf66af1
Πρακτικό:
Απόσπασμα:

Ημερ/νία: 27/05/2011, Αρ.Πρωτ: 17055, Είδος: Ερωτήσεις
Βουλευτής: Ροντούλης Γεωργίου Αστέριος, Κόμμα: ΛΑΟΣ
Θέμα: Απαξίωση της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας
Εναυσμα: Δεν αναφέρει
Σχόλια: Θέτει ωραία το θέμα και ρωτάει για ποιό λόγο αγνοήθηκαν οι ΚΟ και αν τελικά προτίθεται το ΥΠΕΚΑ να συμπεριλάβει την ΚΣΕ στην ομάδα εργασίας.
Απάντηση: Απάντησε ο Θ.Μωραϊτης προωθώντας έγγραφο (Αρ.Πρωτ:1666-27/5/2011) της Ειδικής Γραμματείας Δασών το οποίο συνέταξε η Ε.Γιακουμή και υπέγραψε ο Γ.Αμοργιανιώτης.
Σύνδεσμος: http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=71fb7600-0328-4dc6-b5f3-6e276e745c52
Πρακτικό:
Απόσπασμα:

Ημερ/νία: 26/05/2011, Αρ.Πρωτ: 5904, Είδος: Αναφορές
Βουλευτής: Ταλιαδούρος Αθανασίου Σπυρίδων, Κόμμα: ΝΔ
Θέμα: αιτείται την εξεύρεση λύσης για τη δυνατότητα εκπροσώπησης της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος στην ομάδα εργασίας του Υ.ΠΕ.Κ.Α., σχετικά με την αναθεώρηση της νομοθεσίας για τη θήρα.
Εναυσμα: Η επιστολή της ΚΟΘ χωρίς ημερομηνία.
Σχόλια: Αναφορά για την αναμόρφωση της κυν νομοθεσίας βάσει επιστολής της ΚΟΘ. Προφανώς κατά λάθος απευθύνεται στο ΥΠΑΑΤ.
Απάντηση: Προφανώς από λάθος έχει απαντήσει το Υπ.Οικονομικών (ότι δεν έχει σχέση...)
Σύνδεσμος: http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=d6a1dbd6-445b-47ec-a6c2-6600b5bbdf42
Πρακτικό:
Απόσπασμα:

Ημερ/νία: 25/05/2011, Αρ.Πρωτ: 16917, Είδος: Ερωτήσεις
Βουλευτής: Παφίλης Σπυρίδωνα Αθανάσιος κ.ά, Κόμμα: ΚΚΕ
Θέμα: Σχετικά με την υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας με την ΜΚΟ WWF
Εναυσμα: Δεν αναφέρει
Σχόλια: Ερώτηση προς ΥΠΕΚΑ βάσει έρευνας του Ωρίωνα.
Απάντηση: Απαντήθηκε καταρχήν από το... WWF (!!) στις 27/5. Στη συνέχεια απάντησαν και οι αρμόδιες υπηρεσίες στις... 15/6/2011
Σύνδεσμος: http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=502cf485-e3fb-4e55-966e-bc5993114478
Πρακτικό:
Απόσπασμα:

Ημερ/νία: 25/05/2011, Αρ.Πρωτ: 16916, Είδος: Ερωτήσεις
Βουλευτής: Παφίλης Σπυρίδωνα Αθανάσιος κ.ά, Κόμμα: ΚΚΕ
Θέμα: Ανάθεση από το ΥΑΑΤ στην Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία (ΕΟΕ) μελέτης ύψους 148.000 ευρώ
Εναυσμα: Δεν αναφέρει
Σχόλια: Ερώτηση προς ΥΠΕΚΑ βάσει έρευνας του Ωρίωνα και σχετικής επιστολής από 19/05/2011 (Αδιαφανής ανάθεση μελέτης του ΥΠΑΑΤ στην Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία).
Απάντηση: Απάντησε στις 22/6 ο αρμόδιος ΥπΑΑΤ Κ.Σκανδαλίδης.
Σύνδεσμος: http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=3aae16e7-cfff-43ec-bf30-1a063e329ae8
Πρακτικό:
Απόσπασμα:

Ημερ/νία: 25/05/2011, Αρ.Πρωτ: 16912, Είδος: Ερωτήσεις
Βουλευτής: Δερμεντζόπουλος Χρήστου Αλέξανδρος, Κόμμα: ΝΔ
Θέμα: Αποκλεισμός κυνηγετικών οργανώσεων από το διάλογο για την αναθεώρηση της νομοθεσίας για τη θήρα
Εναυσμα: Ενημέρωση από την ΚΟΜΑΘ, χωρίς άλλα στοιχεία
Σχόλια: Θέτει το θέμα της μή συμμετοχής της ΚΣΕ και ρωτάει αν προτίθεται να καλέσει τις ΚΟ στο διάλογο και να τις συμπεριλάβει στην ομάδα εργασίας.
Απάντηση: Απάντησε ο Θ.Μωραϊτης προωθώντας έγγραφο (Αρ.Πρωτ:1666-27/5/2011) της Ειδικής Γραμματείας Δασών το οποίο συνέταξε η Ε.Γιακουμή και υπέγραψε ο Γ.Αμοργιανιώτης.
Σύνδεσμος: http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=3fecb7db-57c0-4b1b-b6fd-7d6a070535db
Πρακτικό:
Απόσπασμα:

Ημερ/νία: 25/05/2011, Αρ.Πρωτ: 16887, Είδος: Ερωτήσεις
Βουλευτής: Τζηκαλάγιας Γεωργίου Ζήσης, Κόμμα: ΝΔ
Θέμα: Αποκλεισμός της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας από το διάλογο για τη θήρα
Εναυσμα: Δεν αναφέρει
Σχόλια: Θέτει ωραία το θέμα και ρωτάει αν αναγνωρίζει το ΥΠΕΚΑ το θεσμικό ρόλο των ΚΟ αλλά και αν θα αναθεωρήσει την απόφαση για εξαίρεση της ΚΣΕ από την ομάδα εργασίας.
Απάντηση: Απάντησε ο Θ.Μωραϊτης προωθώντας έγγραφο (Αρ.Πρωτ:1666-27/5/2011) της Ειδικής Γραμματείας Δασών το οποίο συνέταξε η Ε.Γιακουμή και υπέγραψε ο Γ.Αμοργιανιώτης.
Σύνδεσμος: http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=e902dbe6-4cda-4962-9d5f-f27e36ac611f
Πρακτικό:
Απόσπασμα:

Ημερ/νία: 24/05/2011, Αρ.Πρωτ: 16810, Είδος: Ερωτήσεις
Βουλευτής: Γιαννάκης Ευαγγέλου Μιχαήλ, Κόμμα: ΝΔ
Θέμα: Ανάθεση μελέτης σε ΜΚΟ
Εναυσμα: Η επιστολή του Ωρίωνα από 19/05/2011 (Αδιαφανής ανάθεση μελέτης του ΥΠΑΑΤ στην Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία)
Σχόλια: Ρωτάει για τη Μελέτη της Ορνιθολογικής αναφερόμενος στην επιστολή του Ωρίωνα χωρίς να την επισυνάπτει.
Απάντηση: Απάντησε στις 22/6 ο αρμόδιος ΥπΑΑΤ Κ.Σκανδαλίδης.
Σύνδεσμος: http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=4fb313ea-2fb1-44c6-9874-68620d385f2f
Πρακτικό:
Απόσπασμα:

Ημερ/νία: 24/05/2011, Αρ.Πρωτ: 5852, Είδος: Αναφορές
Βουλευτής: Βλάχος Θεοδώρου Γεώργιος, Κόμμα: ΝΔ
Θέμα: αιτείται την άμεση επαναλειτουργία του Σκοπευτηρίου Αχαρνών
Εναυσμα: Επιστολή της "Αχαρνέων Φιλική" για την παύση λειτουργίας του σκοπευτηρίου Αχαρνών
Σχόλια: Παραθέτει την επιστολή χωρίς καν διαβιβαστικό
Απάντηση:
Σύνδεσμος: http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=655fd9d4-e499-464b-a16f-bd2e10b513e5
Πρακτικό:
Απόσπασμα:

Ημερ/νία: 23/05/2011, Αρ.Πρωτ: 16711, Είδος: Ερωτήσεις
Βουλευτής: Κόλλια-Τσαρουχά συζ. Χρήστου Μαρία, Κόμμα: ΝΔ
Θέμα: Αναθεώρηση της νομοθεσίας για τη θήρα
Εναυσμα: Εγγραφο της ΚΟΜΑΘ χωρίς άλλα στοιχεία
Σχόλια: Μετά την εισαγωγή, ρωτάει αν έχει υπολογιστεί η οικονομική διάσταση του κυνηγιού και η συνεισφορά του στην ανάπτυξη των μειονεκτικών περιοχών της πατρίδας. Επίσης για ποιούς λόγους δεν έχει προσκληθεί η ΚΣΕ στη διαδικασία αναθεώρησης της νομοθεσίας.
Απάντηση: Απάντησε ο Θ.Μωραϊτης προωθώντας έγγραφο (Αρ.Πρωτ:1666-27/5/2011) της Ειδικής Γραμματείας Δασών το οποίο συνέταξε η Ε.Γιακουμή και υπέγραψε ο Γ.Αμοργιανιώτης.
Σύνδεσμος: http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=b42bf825-3099-4fc2-bb60-666bc541f2b4
Πρακτικό:
Απόσπασμα:

Ημερ/νία: 18/05/2011, Αρ.Πρωτ: 16498, Είδος: Ερωτήσεις
Βουλευτής: Κόλλια-Τσαρουχά συζ. Χρήστου Μαρία, Κόμμα: ΝΔ
Θέμα: Αναθεώρηση της νομοθεσίας για τη θήρα
Εναυσμα: Εγγραφο της ΚΟΜΑΘ χωρίς άλλα στοιχεία
Σχόλια: Ερώτηση για την αναμόρφωση της κυν νομοθεσίας προς το ΥΠΕΚΑ+ΥΠΑΑΤ. Επανυποβλήθηκε στις 23/5 με αρ.πρωτ:16711 .
Απάντηση: Το ΥΠΑΑΤ απάντησε ότι δεν είναι αρμόδιο. Το ΥΠΕΚΑ απάντησε στην όμοια ερώτηση 16711-23/5/2011 που κατατέθηκε από την ίδια βουλευτή.
Σύνδεσμος: http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=22bc19c5-41b1-487b-8835-21b1d6de6c8b
Πρακτικό:
Απόσπασμα:

Ημερ/νία: 29/04/2011, Αρ.Πρωτ: 15488, Είδος: Ερωτήσεις
Βουλευτής: Μαρκόπουλος Αθανασίου Κωνσταντίνος, Κόμμα: ΝΔ
Θέμα: Γιατί δεν υπήρξε συμμετοχή των Κυνηγετικών Οργανώσεων στη διαμόρφωση του προτεινόμενου σχεδίου Νόμου περί θήρας;
Εναυσμα: Δεν αναφέρει
Σχόλια: Κάνει μια μεγάλη εισαγωγή και ρωτάει γιατί αγνοήθηκαν οι θεσμικοί φορείς εκπροσώπησης της θηρευτικής δραστηριότητας. Επίσης αν υπάρχει κάποια ειλημμένη απόφαση για την κατάργηση των ΚΟ και τέλος, για ποιό λόγο γίνονται οι όποιες αλλαγές.
Απάντηση: Απάντησε ο Θ.Μωραϊτης με το 4981Β-3/5/2011 έγγραφο με το οποίο επισυνάπτει το 4857Β-19/4/2011 έγγραφό του, στο οποίο είναι επισυναπτόμενη η απάντηση του Γ.Αμοργιανιώτη (1143-6/4/2011).
Σύνδεσμος: http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=4cfa3a55-7617-4c75-856d-53e0b978d528
Πρακτικό:
Απόσπασμα:

Ημερ/νία: 28/04/2011, Αρ.Πρωτ: 15442, Είδος: Ερωτήσεις
Βουλευτής: Γεωργιάδης Αθανασίου Σπυρίδων-'Αδωνις, Πλεύρης Κωνσταντίνου Αθανάσιος, Κόμμα: ΛΑΟΣ
Θέμα: Νομοθετικό πλαίσιο και αντιδράσεις Κυνηγετικών Ομάδων.
Εναυσμα: Επιστολή της Δ'ΚΟΣΕ
Σχόλια: Κάνει μια εισαγωγή και ρωτάει αν θα ληφθούν υπόψη τα προβλήματα που μπορεί να προκληθούν από το νομοθετικό πλαίσιο περί της θήρας. Επίσης αν θα υπάρξουν αναθεωρήσεις στο νομοθετικό πλαίσιο.
Απάντηση: Απάντησε ο Θ.Μωραϊτης με το 4981Β-3/5/2011 έγγραφο με το οποίο επισυνάπτει το 4857Β-19/4/2011 έγγραφό του, στο οποίο είναι επισυναπτόμενη η απάντηση του Γ.Αμοργιανιώτη (1143-6/4/2011).
Σύνδεσμος: http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=88c2513e-00c3-4e0d-9b98-224fe76d2cdd
Πρακτικό:
Απόσπασμα:

Ημερ/νία: 15/04/2011, Αρ.Πρωτ: 15108, Είδος: Ερωτήσεις
Βουλευτής: Βορίδης Χρήστου Μαυρουδής (Μάκης), Κόμμα: ΛΑΟΣ
Θέμα: Απαξίωση Κυνηγετικών Ομοσπονδιών.
Εναυσμα: Υπόμνημα της ΚΣΕ χωρίς άλλα στοιχεία
Σχόλια: Ερώτηση για την αναμόρφωση της κυν.νομοθεσίας προς το ΥΠΕΚΑ+ΥΠΑΑΤ. Μετά την εισαγωγή, ρωτάει για ποιό λόγο δεν έχει προσκληθεί η ΚΣΕ στη διαδικασία αναθεώρησης της νομοθεσίας. Επίσης, σε τί συνίσταται η αναμόρφωση της θηρευτικής νομοθεσίας και αν προβλέπεται υποβάθμιση του θεσμικού ρόλου των ΚΟ.
Απάντηση: Απάντησε ο Θ.Μωραϊτης με το 4981Β-3/5/2011 έγγραφο με το οποίο επισυνάπτει το 4857Β-19/4/2011 έγγραφό του, στο οποίο είναι επισυναπτόμενη η απάντηση του Γ.Αμοργιανιώτη (1143-6/4/2011).
Σύνδεσμος: http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=c5f2ef83-e9ab-4045-85be-0ba7187bd0b0
Πρακτικό:
Απόσπασμα:

Ημερ/νία: 14/04/2011, Αρ.Πρωτ: 4956, Είδος: Αναφορές
Βουλευτής: Σταϊκούρας Κωνσταντίνου Χρήστος, Κόμμα: ΝΔ
Θέμα: διαμαρτύρεται για τη μη εκπροσώπηση της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος στη συγκρότηση ομάδας εργασίας από το ΥΠΕΚΑ για την αναθεώρηση της νομοθεσίας για τη θήρα και μ αυτόν τον τρόπο την απαξίωση της κοινωνίας των κυνηγών.
Εναυσμα: Επιστολή της Δ'ΚΟΣΕ με τίτλο "Θέσεις για την Κυνηγετική Δραστηριότητα" την οποία επισυνάπτει
Σχόλια: Καταθέτει το αίτημα της ΚΟΣΕ και ζητεί ενημέρωση για την εξέλιξη του ζητήματος.
Απάντηση: Απάντησε ο Θ.Μωραϊτης με το 4981Β-3/5/2011 έγγραφο με το οποίο επισυνάπτει το 4857Β-19/4/2011 έγγραφό του, στο οποίο είναι επισυναπτόμενη η απάντηση του Γ.Αμοργιανιώτη (1143-6/4/2011).
Σύνδεσμος: http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=cce2c478-8c49-4554-bd6f-d51789755d1c
Πρακτικό:
Απόσπασμα:

Ημερ/νία: 12/04/2011, Αρ.Πρωτ: 14822, Είδος: Ερωτήσεις
Βουλευτής: Πρωτόπαπας Ιωάννη Χρήστος, Κόμμα: ΠΑΣΟΚ
Θέμα: Θέσεις για την Κυνηγητική Δραστηριότητα.
Εναυσμα: Εγγραφο της ΚΣΕ χωρίς άλλα στοιχεία
Σχόλια: Μετά από σύντομη εισαγωγή ρωτά την ΥΠΕΚΑ, ποιοί είναι οι λόγοι αποκλεισμού της ΚΣΕ από την ομάδα εργασίας για τη Θήρα και αν προτίθεται να επανεξετάσει την απόφασή της και να συζητήσει το όλο θέμα με τους θεσμικούς εκπροσώπους των κυνηγών.
Απάντηση: Απάντησε ο Θ.Μωραϊτης με το 4981Β-3/5/2011 έγγραφο με το οποίο επισυνάπτει το 4857Β-19/4/2011 έγγραφό του, στο οποίο είναι επισυναπτόμενη η απάντηση του Γ.Αμοργιανιώτη (1143-6/4/2011).
Σύνδεσμος: http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=3283ac73-f6d1-4757-9362-2ed3a0285a05
Πρακτικό:
Απόσπασμα:

Ημερ/νία: 11/04/2011, Αρ.Πρωτ: 4907, Είδος: Αναφορές
Βουλευτής: Μπούρας Κωνσταντίνου Αθανάσιος, Κόμμα: ΝΔ
Θέμα: το οποίο αναφέρεται στην αναγκαιότητα της συνέχισης της λειτουργίας του Σκοπευτηρίου Αχαρνών
Εναυσμα: Δημοσίευμα της εφημερίδας "Αχαρναϊκή" από 3/4/2011 με τίτλο: "Σκοπευτήριο Αχαρνών: Ενα αθλητικό κόσμημα που δεν πρέπει να κλείσει!"
Σχόλια: Καταθέτει το δημοσίευμα και καλεί τον υπουργό Πολιτισμού να απαντήσει
Απάντηση: Χωρίς απάντηση (εως 28/6/2011)
Σύνδεσμος: http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=bac42fc5-a7fe-478f-8e57-dcfb18ff4b70
Πρακτικό:
Απόσπασμα:

Ημερ/νία: 11/04/2011, Αρ.Πρωτ: 808, Είδος: Επίκαιρες Ερωτήσεις
Βουλευτής: Κολοκοτρώνης Χρήστου 'Αγγελος, Κόμμα: ΛΑΟΣ
Θέμα: Σχετικά με την ανάγκη ίσης μεταχείρησης των κυνηγετικών συλλόγων από τις υπηρεσίες του Υπουργείου
Εναυσμα: Δεν αναφέρει
Σχόλια: Πρόκειται για ερώτημα περί "άνισης μεταχείρησης" των παρασυλλόγων!!
Απάντηση: Χωρίς απάντηση (εως 15/6/2011)
Σύνδεσμος: http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=5d718c0b-f218-4617-80f2-059ef826bcd4
Πρακτικό: ΡΚΑ / 14 Απρίλιος 2011
Απόσπασμα:

Ημερ/νία: 11/04/2011, Αρ.Πρωτ: 4891, Είδος: Αναφορές
Βουλευτής: Αυγενάκης Kωνσταντίνου Ελευθέριος, Κόμμα: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ
Θέμα: εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για την πρόθεση της Κυβέρνησης να περιορίσει τη θηρευτική δραστηριότητα
Εναυσμα: Η επιστολή της ΚΟΣΕ, χωρίς ημερομηνία
Σχόλια: Παραθέτει την επιστολή της ΚΟΣΕ και στο διαβιβαστικό καταλήγει ότι οφείλει να είναι δεδομένη η συμμετοχή των κυνηγών μέσω των οργανώσεών τους στον οποιοδήποτε σχεδιασμό για αναθεώρηση της νομοθεσίας για τη θήρα.
Απάντηση: Απάντησε ο Θ.Μωραϊτης στις 19/4 με το αρ.πρωτ:1143-6/4/2011 έγγραφο του κ.Αμοργιανιώτη
Σύνδεσμος: http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=700d4d54-0a53-45e2-a0fb-0dca4b118319
Πρακτικό:
Απόσπασμα:

Ημερ/νία: 11/04/2011, Αρ.Πρωτ: 4865, Είδος: Αναφορές
Βουλευτής: Παπανδρέου - Παπαδάκη Νικολάου Ουρανία, Κόμμα: ΛΑΟΣ
Θέμα: διαμαρτύρεται για την παράλειψη εκπροσώπησης Κυνηγετικών Οργανώσεων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής σχετικά με τη λήψη αποφάσεων για την κυνηγετική δραστηριότητα
Εναυσμα: Η επιστολή της ΚΟΣΕ, χωρίς ημερομηνία
Σχόλια: Καταθέτει την επιστολή χωρίς καν διαβιβαστικό
Απάντηση: Απάντησε ο Θ.Μωραϊτης στις 19/4 με το αρ.πρωτ:1143-6/4/2011 έγγραφο του κ.Αμοργιανιώτη
Σύνδεσμος: http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=aefbf54e-c464-4e97-8338-659c5055e2f9
Πρακτικό:
Απόσπασμα:

Ημερ/νία: 05/04/2011, Αρ.Πρωτ: 4776, Είδος: Αναφορές
Βουλευτής: Τραγάκης Παναγιώτη Ιωάννης, Κόμμα: ΝΔ
Θέμα: εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για την απόφαση του Υ.Π.Ε.Κ.Α., να προχωρήσει στην αναθεώρηση της νομοθεσίας για τη θήρα χωρίς τη συμμετοχή της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος
Εναυσμα: Η επιστολή της ΚΟΣΕ, χωρίς ημερομηνία
Σχόλια: Καταθέτει την επιστολή χωρίς καν διαβιβαστικό
Απάντηση: Απάντησε ο Θ.Μωραϊτης στις 19/4 με το αρ.πρωτ:1143-6/4/2011 έγγραφο του κ.Αμοργιανιώτη
Σύνδεσμος: http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=274c06c7-deab-45d7-898c-84ef0f11c7d3
Πρακτικό:
Απόσπασμα:

Ημερ/νία: 05/04/2011, Αρ.Πρωτ: 4769, Είδος: Αναφορές
Βουλευτής: Αϊβαλιώτης Ιωάννη Κωνσταντίνος, Κόμμα: ΛΑΟΣ
Θέμα: εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για την απόφαση του Υ.Π.Ε.Κ.Α. να προχωρήσει στην αναθεώρηση της νομοθεσίας για τη θήρα χωρίς τη συμμετοχή της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος.
Εναυσμα: Η επιστολή της ΚΟΣΕ, χωρίς ημερομηνία
Σχόλια: Καταθέτει την επιστολή και ζητάει ενημέρωση σχετικά.
Απάντηση: Απάντησε ο Θ.Μωραϊτης στις 19/4 με το αρ.πρωτ:1143-6/4/2011 έγγραφο του κ.Αμοργιανιώτη
Σύνδεσμος: http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=48b3289d-cfdf-4185-ae1a-4796f38ae8ef
Πρακτικό:
Απόσπασμα:

Ημερ/νία: 04/04/2011, Αρ.Πρωτ: 4743, Είδος: Αναφορές
Βουλευτής: Κακλαμάνης Χρήστου Απόστολος, Κόμμα: ΠΑΣΟΚ
Θέμα: εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για την απόφαση του Υ.Π.Ε.Κ.Α. να προχωρήσει την αναθεώρηση της νομοθεσίας για τη θήρα χωρίς τη συμμετοχή της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος
Εναυσμα: Η επιστολή της ΚΟΣΕ, χωρίς ημερομηνία
Σχόλια: Καταθέτει την επιστολή χωρίς καν διαβιβαστικό
Απάντηση: Απάντησε ο Θ.Μωραϊτης στις 19/4 με το αρ.πρωτ:1143-6/4/2011 έγγραφο του κ.Αμοργιανιώτη
Σύνδεσμος: http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=292ef310-312e-4504-ac34-d8a1f461d7a4
Πρακτικό:
Απόσπασμα:

Ημερ/νία: 04/04/2011, Αρ.Πρωτ: 4706, Είδος: Αναφορές
Βουλευτής: Νιώτης Δημητρίου Γρηγόριος, Κόμμα: ΠΑΣΟΚ
Θέμα: εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για την απόφαση του Υ.Π.Ε.Κ.Α. να προχωρήσει σε αναθεώρηση της νομοθεσίας για τη θήρα χωρίς τη συμμετοχή της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος
Εναυσμα: Η επιστολή της ΚΟΣΕ, χωρίς ημερομηνία
Σχόλια: Καταθέτει την επιστολή και ζητάει απαντήσεις σχετικά.
Απάντηση: Απάντησε ο Θ.Μωραϊτης στις 19/4 με το αρ.πρωτ:1143-6/4/2011 έγγραφο του κ.Αμοργιανιώτη
Σύνδεσμος: http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=07dfbb49-cee8-419b-a96c-d331eba446a8
Πρακτικό:
Απόσπασμα:

Ημερ/νία: 01/04/2011, Αρ.Πρωτ: 4692, Είδος: Αναφορές
Βουλευτής: Βόζεμπεργκ Κυριάκου Ελισσάβετ (Ελίζα), Κόμμα: ΝΔ
Θέμα: εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά της για τον αποκλεισμό της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος στην αναθεώρηση της νομοθεσίας για τη θήρα
Εναυσμα: Η επιστολή της ΚΟΣΕ, χωρίς ημερομηνία
Σχόλια: Καταθέτει την επιστολή χωρίς καν διαβιβαστικό
Απάντηση: Απάντησε ο Θ.Μωραϊτης στις 19/4 με το αρ.πρωτ:1143-6/4/2011 έγγραφο του κ.Αμοργιανιώτη
Σύνδεσμος: http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=011cd04c-32ef-461c-a797-88ece4be9f7a
Πρακτικό:
Απόσπασμα:

Ημερ/νία: 01/04/2011, Αρ.Πρωτ: 4680, Είδος: Αναφορές
Βουλευτής: Νεράντζης Δημητρίου Αναστάσιος, Κόμμα:
Θέμα: δηλώνουν την αντίθεση τους για την πρόθεση αναθεώρησης της νομοθεσίας για τη θήρα και την προώθηση άστοχων περιορισμών της θηρευτικής δραστηριότητας και του έργου των κυνηγετικών οργανώσεων
Εναυσμα: Η επιστολή της ΚΟΣΕ, χωρίς ημερομηνία
Σχόλια: Καταθέτει την επιστολή χωρίς καν διαβιβαστικό
Απάντηση: Απάντησε ο Θ.Μωραϊτης στις 19/4 με το αρ.πρωτ:1143-6/4/2011 έγγραφο του κ.Αμοργιανιώτη
Σύνδεσμος: http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=5199a750-18c3-46d4-a889-606c8acbb18a
Πρακτικό:
Απόσπασμα:

Ημερ/νία: 01/04/2011, Αρ.Πρωτ: 14225, Είδος: Ερωτήσεις
Βουλευτής: Βελόπουλος Ιωσήφ Κυριάκος, Κόμμα: ΛΑΟΣ
Θέμα: Οι άτυποι και μη, Σύμβουλοι του Υπουργείου
Εναυσμα: Μη ονομαζόμενα δημοσιεύματα του τύπου για σειρά Συμβούλων κλπ
Σχόλια: Ρωτάει για το πλήθος και τις αποδοχές των Συμβούλων του υπουργείου από το 2008 και εντεύθεν
Απάντηση: Απάντησε η κ.Μπιρμπίλη, με επισυναπτόμενα έγγραφα των υπηρεσιών για το πλήθος και τις αποδοχές των συμβούλων, όχι όμως ονομαστικά.
Σύνδεσμος: http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=d09c7c0b-b728-43aa-8b38-5b85044a0b79
Πρακτικό:
Απόσπασμα:

Ημερ/νία: 01/04/2011, Αρ.Πρωτ: 14213, Είδος: Ερωτήσεις
Βουλευτής: Παφίλης Σπυρίδωνα Αθανάσιος κ.ά, Κόμμα: ΚΚΕ
Θέμα: Συμμετοχή εκπροσώπου της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας στην αναθεώρηση της νομοθεσίας για τη θήρα
Εναυσμα: Δεν αναφέρει
Σχόλια: Κάνει μια εισαγωγή και ρωτά την Υπουργό γιατί στην ΟΕ δεν συμμετέχει εκπρόσωπος της ΚΣΕ. Επίσης, τί μέτρα θα πάρει η Κυβέρνηση για να γίνει δυνατή η εκπροσώπηση και η εξασφάλιση συνεργασίας με τις ΚΟ.
Απάντηση: Απάντησε ο Θ.Μωραϊτης στις 19/4 με το αρ.πρωτ:1143-6/4/2011 έγγραφο του κ.Αμοργιανιώτη
Σύνδεσμος: http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=90dbe9ae-ef17-4af9-a884-5f7c8f11ad1e
Πρακτικό:
Απόσπασμα:

Ημερ/νία: 01/04/2011, Αρ.Πρωτ: 674/14188, Είδος: Ερώτηση σε συνδυασμό με ΑΚΕ
Βουλευτής: Γιαννόπουλος Λάμπρου Αθανάσιος, Κόμμα: ΝΔ
Θέμα: Η θήρα στο στόχαστρο της Υπουργού
Εναυσμα: Δεν αναφέρει
Σχόλια: Κάνει μια εισαγωγή και ρωτάει την Υπουργό αν προτίθεται να καλέσει έστω και τώρα την ΚΣΕ, ποιοί λόγοι οδήγησαν στη σκέψη αναθεώρησης της νομοθεσίας για τη θήρα και πότε προβλέπεται να τελεσφορήσει η πρωτοβουλία.
Απάντηση: Απάντησε ο Θ.Μωραϊτης στις 19/4 με το αρ.πρωτ:1143-6/4/2011 έγγραφο του κ.Αμοργιανιώτη
Σύνδεσμος: http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=20ce2b1d-ed2f-46e1-97ab-added6e84acf
Πρακτικό:
Απόσπασμα:

Ημερ/νία: 31/03/2011, Αρ.Πρωτ: 14167, Είδος: Ερωτήσεις
Βουλευτής: Μπούρας Κωνσταντίνου Αθανάσιος, Κόμμα: ΝΔ
Θέμα: Κυνηγετική δραστηριότητα
Εναυσμα: Η επιστολή της ΚΟΣΕ (επισυνάπτεται) χωρίς ημερομηνία
Σχόλια: Κάνει μια εισαγωγή βασιζόμενος στην επιστολή και ρωτά την Υπουργό αν πρόκειται να αναθεωρήσει το νομοθετικό πλαίσιο περί θήρας και τι αλλαγές προβλέπεται να κάνει.
Απάντηση: Απάντησε ο Θ.Μωραϊτης στις 19/4 με το αρ.πρωτ:1143-6/4/2011 έγγραφο του κ.Αμοργιανιώτη
Σύνδεσμος: http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=339a5e81-2f1b-49d9-bdc7-d12aa63c0598
Πρακτικό:
Απόσπασμα:

Ημερ/νία: 22/02/2011, Αρ.Πρωτ: 3583, Είδος: Αναφορές
Βουλευτής: Αυγενάκης Kωνσταντίνου Ελευθέριος, Κόμμα: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ
Θέμα: εκφράζει τη διαμαρτυρία του στον τρόπο που έγινε η διαβούλευση επί των ρυθμίσεων του νομοσχεδίου για την Βιοποικιλότητα
Εναυσμα: Η επιστολή του Ωρίωνα από 15/02/2011 (Προστασία Βιοποικιλότητας ή βιομηχανία παραγωγής περιβαλλοντικών μελτών;)
Σχόλια: Μεταφέρει την επιστολή του Ωρίωνα αντιγράφοντας στο διαβιβαστικό τα αιτήματα
Απάντηση: Απάντησε η Τ.Μπιρμπίλη. (γενικότητες)
Σύνδεσμος: http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=b6e771e7-16aa-48a5-b335-7bfc0b1b1c8c
Πρακτικό: http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/a08fc2dd-61a9-4a83-b09a-09f4c564609d/es20110222.pdf
Απόσπασμα: 23) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία το Δίκτυο των κυνηγών «ΩΡΙΩΝ» εκφράζει τη διαμαρτυρία του στον τρόπο που έγινε η διαβούλευση επί των ρυθμίσεων του νομοσχεδίου για την βιοποικιλότητα.

Ημερ/νία: 07/10/2010, Αρ.Πρωτ: 1074, Είδος: Αναφορές
Βουλευτής: Γιαννακοπούλου Ιωάννη Κωνσταντίνα (Νάντια), Κόμμα: ΠΑΣΟΚ
Θέμα: αιτείται την συμμετοχή δύο εκπροσώπων των κυνηγετικών οργανώσεων στη Στρατηγική Επιτροπή κ.λπ..
Εναυσμα: Η επιστολή του Ωρίωνα από 29/09/2010 (Αδιαφάνειας συνέχεια στο τροποποιημένο νομοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ περί Πράσινου Ταμείου)
Σχόλια: Μετέφερε την επιστολή του Ωρίωνα χωρίς καν διαβιβαστικό
Απάντηση: Απάντησε ο Θ.Μωραϊτης. (γενικότητες)
Σύνδεσμος: http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=3672760c-0e07-4b77-acfc-d4e9e50831b1
Πρακτικό: http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/a08fc2dd-61a9-4a83-b09a-09f4c564609d/es20101007.pdf
Απόσπασμα: 12) Η Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ κατέθεσε αναφορά με την οποία το Δίκτυο των Κυνηγών «ΩΡΙΩΝ» αιτείται την συμμετοχή δύο εκπροσώπων των κυνηγετικών οργανώσεων στη Στρατηγική Επιτροπή κ.λπ..

Ημερ/νία: 02/09/2010, Αρ.Πρωτ: 0631, Είδος: Αναφορές
Βουλευτής: Νικολόπουλος Ιωάννη Νικόλαος, Κόμμα: ΝΔ
Θέμα: ζητεί να αποσυρθεί άμεσα προς διόρθωση /εξορθολογισμό το νομοσχέδιο για το Πράσινο Ταμείο
Εναυσμα: Η επιστολή του Ωρίωνα από 13/08/2010 (Θεσμική επικύρωση της αδιαφάνειας τα νομοσχέδια του ΥΠΕΚΑ)
Σχόλια: Μετέφερε την επιστολή του Ωρίωνα χωρίς σχόλια
Απάντηση: Απάντησε ο Θ.Μωραϊτης. (γενικότητες)
Σύνδεσμος: http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=1a932da5-5072-44c1-bd06-e6302e9e5972
Πρακτικό: http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/a08fc2dd-61a9-4a83-b09a-09f4c564609d/es20100902.pdf
Απόσπασμα: 96) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία το Δίκτυο των Κυνηγών «Ωρίων» ζητεί να αποσυρθεί άμεσα προς διόρθωση -εξορθολογισμό το νομοσχέδιο για το «Πράσινο Ταμείο».

Ημερ/νία: 02/09/2010, Αρ.Πρωτ: 0616, Είδος: Αναφορές
Βουλευτής: Νικολόπουλος Ιωάννη Νικόλαος, Κόμμα: ΝΔ
Θέμα: εκφράζει τη διαμαρτυρία της για το αν ασκείται κάποιος έλεγχος στις μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, όπως η GREENPEACE, οι οποίες διαχειρίζονται συχνά εθνικά και κοινοτικά κεφάλαια.
Εναυσμα: Η επιστολή της ΚΟΜΑΘ από 17/06/2010 για τη GreenPeace κλπ ΜΚΟ
Σχόλια: Μετέφερε την επιστολή της ΚΟΜΑΘ χωρίς σχόλια
Απάντηση: Απάντησε ο Θ.Μωραϊτης. (παραπέμπει σε παλαιότερη απάντηση)
Σύνδεσμος: http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=5c0ddeb3-5556-4d13-8f34-6b7fe01bfff8
Πρακτικό:
Απόσπασμα:

Ημερ/νία: 27/07/2010, Αρ.Πρωτ: 0191, Είδος: Αναφορές
Βουλευτής: Βόζεμπεργκ Κυριάκου Ελισσάβετ (Ελίζα), Κόμμα: ΝΔ
Θέμα: αιτείται τον ουσιαστικό έλεγχο των Μ.Κ.Ο. όπως της GREENPEACE η οποία συντηρεί τον τελευταίο καιρό μια πολιτική απαξίωσης των κυνηγών.
Εναυσμα: Η επιστολή της ΚΟΜΑΘ από 17/06/2010 για τη GreenPeace κλπ ΜΚΟ
Σχόλια: Μετέφερε την επιστολή της ΚΟΜΑΘ χωρίς ούτε καν διαβιβαστικό
Απάντηση: Απάντησε ο Θ.Μωραϊτης. (γενικότητες)
Σύνδεσμος: http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=b81c3ad8-e9c6-45b9-bec2-8c114a331e3a
Πρακτικό:
Απόσπασμα:

Ημερ/νία: 27/07/2010, Αρ.Πρωτ: 0123, Είδος: Αναφορές
Βουλευτής: Νικολόπουλος Ιωάννη Νικόλαος, Κόμμα: ΝΔ
Θέμα: αιτείται την κατάργηση της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του σχεδίου προεδρικού διατάγματος, που προβλέπει την ολική απαγόρευση της θήρας στην περιοχή του Υμηττού
Εναυσμα: Η επιστολή του Ωρίωνα από 19/05/2010 (Διαβούλευση - Απαγόρευση Κυνηγίου στον Υμηττό)
Σχόλια: Μεταφέρει την επιστολή του Ωρίωνα
Απάντηση: Χωρίς απάντηση
Σύνδεσμος: http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=e9b7eae1-9e81-4ce4-9f55-e807ef4747ec
Πρακτικό: http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/a08fc2dd-61a9-4a83-b09a-09f4c564609d/es20100727.pdf
Απόσπασμα: 13) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία το Δίκτυο των Κυνηγών «ΩΡΙΩΝ» αιτείται την κατάργηση της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του σχεδίου προεδρικού διατάγματος, που προβλέπει την ολική απαγόρευση της θήρας στην περιοχή του Υμηττού.

Ημερ/νία: 22/07/2010, Αρ.Πρωτ: 0005, Είδος: Αναφορές
Βουλευτής: Αναστασιάδης Ιωάννη Σάββας, Κόμμα: ΝΔ
Θέμα: καταγγέλλει μεθοδεύσεις σχετικά με τον τρόπο κυνηγιού των διεργασιών διαμόρφωσης της σχετικής υπουργικής απόφασης 2010/2011
Εναυσμα: Η επιστολή του Ωρίωνα από 13/07/2010 (Μεθοδεύσεις κατά του Κυνηγίου στις διεργασίες διαμόρφωσης της σχετικής υπουργικής απόφασης 2010-2011)
Σχόλια: Μεταφέρει την επιστολή και καλεί την υπουργό να απαντήσει
Απάντηση: Απάντησε ο Θ.Μωραϊτης. Ολη η 2σέλιδη απάντηση έχει ενδιαφέρον (... Κατά την άποψη της Υπηρεσίας δεν υφίσταται λόγος απαγόρευσης της θήρας στον Ελλαδικό χώρο και θεωρούμε ότι τέτοιες φημολογίες είναι ανυπόστατες)
Σύνδεσμος: http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=b5d6d609-9f3d-4296-93d4-6ed3735696a9
Πρακτικό: http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/a08fc2dd-61a9-4a83-b09a-09f4c564609d/es20100722proi_1.pdf
Απόσπασμα: 5) Ο Βουλευτής Β? Θεσσαλονίκης κ. ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία το Δίκτυο των Κυνηγών «ΩΡΙΩΝ» καταγγέλλει μεθοδεύσεις σχετικά με τον τρόπο κυνηγιού των διεργασιών διαμόρφωσης της σχετικής υπουργικής απόφασης 2010-2011.

Ημερ/νία: 22/07/2010, Αρ.Πρωτ: 0029, Είδος: Αναφορές
Βουλευτής: Νικολόπουλος Ιωάννη Νικόλαος, Κόμμα: ΝΔ
Θέμα: εκφράζει τη διαμαρτυρία της για τις εξαγγελίες περιορισμού ή απαγόρευσης της θήρας στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου περί Προστασίας της βιοποικιλότητας
Εναυσμα: Η επιστολή της ΠΕΒΕΚΕ για τη βιοποικιλότητα από 09/07/2010
Σχόλια: Μεταφέρει την ερώτηση της ΠΕΒΕΚΕ χωρίς σχόλια
Απάντηση: Απάντησε ο Θ.Μωραϊτης: "... σας γνωρίζουμε ότι στην τελική διαμόρφωση των νομοσχεδίων που τίθενται σε δημόσια διαβούλευση λαμβάνονται υπόψη, αξιολογούνται και προωθούνται ανάλογα, όλες οι απόψεις των ενδιαφερομένων φορέων και πολιτών."
Σύνδεσμος: http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=bbfe6ec7-482b-41cb-88a7-537ad2f00234
Πρακτικό:
Απόσπασμα:

Ημερ/νία: 03/06/2010, Αρ.Πρωτ: 3227, Είδος: Αναφορές
Βουλευτής: Νικολόπουλος Ιωάννη Νικόλαος, Κόμμα: ΝΔ
Θέμα: διατυπώνει τις προτάσεις του που αφορούν στη βιοποικιλότητα και το κυνήγι
Εναυσμα: Η επιστολή του Ωρίωνα από 23/05/2011 (Βιοποικιλότητα και Κυνήγι)
Σχόλια: Διαβιβάζει την επιστολή του Ωρίωνα
Απάντηση: Ο Θ.Μωραϊτης διαβίβασε την απάντηση της Δ/νσης Θήρας (... σας γνωρίζουμε ότι οι απόψεις αυτές έχουν ήδη γνωστοποιηθεί ατην Υπηρεσία μας από την ΚΣΕ με την οποία το τελευταίο διάστημα είμαστε σε συχνή επαφή. Τα θέματα αυτά ήδη μελετώνται διαξοδικά...)
Σύνδεσμος: http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=026357f7-eea0-4f12-bd2f-bfb486bfe7a2
Πρακτικό: http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/a08fc2dd-61a9-4a83-b09a-09f4c564609d/es20100603.pdf
Απόσπασμα: 15) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία το Δίκτυο Κυνηγών "ΩΡΙΩΝ" διατυπώνει τις προτάσεις του που αφορούν στη βιοποικιλότητα και το κυνήγι.

Ημερ/νία: 28/05/2010, Αρ.Πρωτ: 641/10768, Είδος: Ερώτηση σε συνδυασμό με ΑΚΕ
Βουλευτής: Νικολόπουλος Ιωάννη Νικόλαος, Κόμμα: ΝΔ
Θέμα: Προσλαμβάνει κολλητές η Υπ.Περιβάλλοντος και κλιματικής Αλλαγής.
Εναυσμα: Δεν αναφέρει
Σχόλια:
Απάντηση: Απάντησε η Τ.Μπιρμπίλη
Σύνδεσμος: http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=f68b9735-0efb-4e02-a911-7e9c6c1161e5
Πρακτικό:
Απόσπασμα:

Ημερ/νία: 17/05/2010, Αρ.Πρωτ: 2924, Είδος: Αναφορές
Βουλευτής: Νικολόπουλος Ιωάννη Νικόλαος, Κόμμα: ΝΔ
Θέμα: διατυπώνει τις απόψεις της επί του σχεδίου Π.Δ. για την προστασία του Ορεινού Όγκου του Υμηττού
Εναυσμα: Η επιστολή της ΠΕΒΕΚΕ για τον Υμηττό από 06/05/2010
Σχόλια: Μεταφέρει την ερώτηση της ΠΕΒΕΚΕ χωρίς σχόλια
Απάντηση: Απάντησε ο Θ.Μωραϊτης: ... σας γνωρίζουμε ότι το σχέδιο ΠΔ για την προστασία του ορεινού όγκου του Υμηττού αναρτήθηκε... Οι απόψεις που διατυπώθηκαν, παράλληλα με αυτές που υποβάλλουν οι αρμόδιοι φορείς, καταγράφονται και κωδικοποιούνται προκειμένου να διαμορφωθεί το τελικό σχέδιο ΠΔ και να τεθεί υπόψη της ΕΕ του ΟΡΣΑ προς έκριση.
Σύνδεσμος: http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=d48be588-9132-4150-bc6c-cf8a1b01c343
Πρακτικό:
Απόσπασμα:

Ημερ/νία: 11/05/2010, Αρ.Πρωτ: 540, 9932, Είδος: Ερώτηση σε συνδυασμό με ΑΚΕ
Βουλευτής: Νικολόπουλος Ιωάννη Νικόλαος, Κόμμα: ΝΔ
Θέμα: Απροστάτευτα παραμένουν τα άγρια πτηνά και οι ζώνες ειδικής προστασίας
Εναυσμα: Δεν αναφέρει
Σχόλια: Ρωτάει για ποιό λόγο δεν έχει εφαρμοστεί η ευρ. νομοθεσία για το δίκτυο Νατούρα και στη συνέχεια γιατί δεν έχει εκδοθεί ΠΔ για μια συγκεκριμένη περιοχή της Αχαϊας
Απάντηση: Απάντησε ο Θ.Μωραϊτης
Σύνδεσμος: http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=9e2b18fa-081f-4a03-ac22-3fd366ce5669
Πρακτικό:
Απόσπασμα:

Ημερ/νία: 11/03/2010, Αρ.Πρωτ: , Είδος: Αναφορές
Βουλευτής: Νικολόπουλος Ιωάννη Νικόλαος, Κόμμα: ΝΔ
Θέμα:
Εναυσμα: Η επιστολή του Ωρίωνα από 17/2/2010 με τίτλο: "Το Πράσινο Ταμείο και οι Μή Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο)"
Σχόλια: Σχέση ΜΚΟ με κυβερν.Υπηρεσίες
Απάντηση:
Σύνδεσμος:
Πρακτικό: http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/a08fc2dd-61a9-4a83-b09a-09f4c564609d/es20100311_1.pdf
Απόσπασμα: 15) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία το Δίκτυο των Κυνηγών «ΩΡΙΩΝ» διαμαρτύρεται για τη σχέση διαφόρων ΜΚΟ με τις Κυβερνητικές Υπηρεσίες.

Ημερ/νία: 17/12/2009, Αρ.Πρωτ: , Είδος: Αναφορές
Βουλευτής: Γιαννακοπούλου Ιωάννη Κωνσταντίνα (Νάντια), Κόμμα: ΠΑΣΟΚ
Θέμα:
Εναυσμα: Η επιστολή του Ωρίωνα από 11/12/2010 με τίτλο: "Πόλεμος κατά της Κυνηγετικής Οικογένειας"
Σχόλια: Προσωρινή απαγόρευση Κυνηγίου
Απάντηση:
Σύνδεσμος:
Πρακτικό: http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/a08fc2dd-61a9-4a83-b09a-09f4c564609d/es20091217_1.pdf
Απόσπασμα: 8) Η Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ κατέθεσε αναφορά με την οποία το Δίκτυο των Κυνηγών - ΩΡΙΩΝ διαμαρτύρεται για την προσωρινή απαγόρευση του κυνηγιού.


(c) ΩΡΙΩΝ - Το ΔΙΚΤΥΟ των ΚΥΝΗΓΩΝ